Stosowana przez nas technologia iniekcji krystalicznej ® polega na wywierceniu w osuszanym murze rzędu otworów iniekcyjnych, wypełnieniu ich określoną ilością wody, a następnie wprowadzeniu w otwory środka iniekcyjnego złożonego z aktywatora krzemianowego, wody i cementu portlandzkiego. Dzięki niej możemy osuszyć mury zawilgocone na skutek podciągania wody z gruntu, poprzez odcięcie osuszanego muru stworzoną poziomą blokadą przeciwwilgociową lub osuszyć mury znajdujące się poniżej poziomu gruntu poprzez wykonanie w nich siatki otworów i stworzeniu izolacji pionowej.

 

Powyższa metoda jest metodą niesłychanie efektywną. Nie przeszkadza jej duże zawilgocenie czy  zasolenie murów, a wręcz jest to zaleta. O ile w innych  technologiach w miarę upływu czasu stworzone przepony ulegają degradacji, to długoletnie badania wynalazcy i zastosowanie metody w licznych obiektach potwierdziły praktycznie bezterminowość tej formy osuszania.

Zaletą stosowanej przez nas metody jest stworzenie nie tylko izolacji przeciwwilgociowej, ale także gazoszczelnej i elektrycznej. Jest to niezwykle istotne, gdyż woda przenika przez izolacje wodochronne, bowiem nie są one gazoszczelne. W budynku uzbrojonym w różnego typu instalacje w kontakcie z gruntem tworzą się gazy, które wytwarzając podciśnienie zasysają wodę z gruntu i prą do góry, docierając nawet do 7 piętra budynku.

Zaprawa iniekcyjna stosowana do osuszania przyczynia się do mechanicznego wzmocnienia muru. Częstą trudnością, z jaką borykamy się podczas iniektowania zwłaszcza starych obiektów budowlanych, są wolne przestrzenie w miejscach brakujących fug, rysy lub braki w murze. Wypełnianie zaprawą iniekcyjną, po wcześniejszym zaszlamieniu zaprawą cementową, pozwala wykorzystać unikalną cechę iniekcji krystalicznej jaką jest wzmocnienie muru w obszarze iniekcji.

Osuszanie budowli następuje w drodze odparowywania nagrodzonej w murach wilgoci, istotne znaczenie ma więc dbanie przez klienta o dobrą wentylację osuszanych pomieszczeń. Zaleca się pozbawienie muru starego tynku, zapraw gipsowych i pokryć malarskich, które utrudniają jego „oddychanie”, a na ich powierzchni pojawiać się mogą nieestetyczne wykwity solne niszczące stary tynk powodując pęknięcia czy odspojenia. Normalną eksploatację osuszanego budynku zapewnia użycie specjalnego tynku renowacyjnego, który można nakładać na zawilgocone mury nie hamując przy tym procesu osuszania, gdzie sole mineralne wytrącają się wewnątrz tynku nie niszcząc go i nie będąc widocznymi na powierzchni.   

Screenshot 3

Osuszanie budynków wykonujemy na podstawie umowy licencyjnej zawartej z twórcami wynalazku – iniekcji krystalicznej ® -  Wojciechem Nawrotem, Maciejem Nawotem i Jarosławem Nawrotem. Używamy do tego celu środka iniekcyjnego przygotowywanego dla konkretnego osuszanego obiekt. Środek jest w pełni ekologiczny i spełnia wszystkie kryteria konserwatorskie i co tak ważne w dzisiejszych czasach, zawiera  tylko neutralne dla zdrowia składniki.