Zamujemy się przygotowywaniem wniosków, o dotację dla przesiębiorstw w ramach naborów ogłaszanych m.in z Regionalnych Programów Operacyjnych, ARiMR czy PFRON oraz rozliczaniem projektów zatwierdzonych do dofinansowania.